Toini Hyppänen

Toini Hyppänen

Yhteystietoni
Toini Hyppänen
040 824 2611
toini.hyppanen@tonus.fi 

Minusta tuli isona
Toimintaterapeutti (AMK) vuonna 2006

Erityistaitoni 

Olen lisäkouluttautunut neurologiseen kuntoutukseen (NDT/Bobath -koulutus v. 2014), minkä vuoksi teen paljon töitä etenkin liikuntavammaisten ja neurologisia haasteita omaavien asiakkaiden kanssa. Toimin neuropsykiatrisena valmentajana nepsy-oireisille lapsille ja nuorille. Teen myös monipuolisesti muiden asiakasryhmien kanssa töitä, kuten proteesinkäyttäjien, kehitysvammaisten ja -viiveisten sekä lasten, joilla on psykiatrisia tavoitteita. Perheen ja lähiympäristön ohjaaminen on tärkeä ja tiivis osa työtäni. Lyhyempiä koulutuksia on kertynyt paljon vuosien mittaan, muun muassa SI-koulutuksen A-osa aistisäätelyyn liittyen, SPM-aistisäätelyhäiriöiden kartoitusmittari, Stukturoitu sensomotoristen valmiuksien testi.

Kielitaitoni
Suomi ja englanti, sekä kommunikaatiota tukevat keinot, kuten tukiviittomat, kuvakommunikaatio sekä tekniset kommunikoinnin apuvälineet.

Minulle on tärkeää auttaa lapsia ja perheitä voimautumaan oman näköiseen arkeen. Jokainen on tärkeä ja arvokas juuri sellaisena kuin on, ja minulla on ilo olla apuna löytämässä yksilöllisiä keinoja ja vahvuuksia, jotka tukevat oman mielekkään arjen kulkua, toimintahaasteista huolimatta. 

Parasta työssäni on saada kulkea asiakasperheiden rinnalla erilaisissa elämäntilanteissa, nähdä onnistumista, kasvua ja iloa. Huippua on myös työskennellä yhdessä osana ammattitaitoista ja ihanaa työyhteisöä!

Vapaa-ajallani tykkään

Haluaisin oppia 

Jos saisin yhden päivän olla mitä vaan, olisin

LÄHETÄ VIESTI TOINILLE