Anna-Kaisa Keränen

 

Erityisosaamiseni on lasten ja nuorten toimintaterapiassa ja heidän parissa olenkin tehnyt töitä valmistumisestani saakka. Minulla on kokemusta monenlaisten asiakkaiden kanssa työskentelystä motoriikan, aistisäätelyn, toiminnanohjailun ja tunnetaitojen haasteet mainitakseni. Työssäni lähestyn asiakkaideni tilannetta aina kokonaisvaltaisesti ja sovellan terapiassani eri lähestymistapoja lapsen tai nuoren haasteista riippuen. Terapeuttina olen empaattinen, kuunteleva ja kannustava. Terapiassa huomioin asiakkaiden vahvuudet ja mielenkiinnot ja yhdessä hyödynnämme niitä uusien taitojen oppimisessa. Vuorovaikutus ja yhteistyö asiakkaan ja hänen perheensä kanssa on tärkeä osa työtäni.

 

 

 

 

 

  • Toimintaterapeutti (AMK) 2009
  • Psykologian perusopinnot (25 op)
  • MB – Elämäntaidonvalmentaja
  • MB –Master Coach
  • Psykoterapeuttikoulutuksen vaatimat lisäopinnot (30 op)
  • Kokonaisvaltainen lapsijoogaohjaaja (kesken)
  • Työkokemus: toimintaterapeuttina lasten ja nuorten parissa vuodesta 2009
  • Kielitaito: suomi, englanti

Äitiyslomalla

 

LÄHETÄ VIESTI ANNA-KAISALLE