Laura Lievonen

 

Toimintaterapeutin työssä tavoitteeni on vahvistaa lapsen itseluottamusta ja omaa motivaatiota harjoitteluun, lapsen käsitystä itsestä pystyvänä toimijana. Luottamus omiin kykyihin oppia uutta ja ilo onnistumisesta on meille kaikille tärkeää – iästä ja toimintarajoitteesta huolimatta. Tämän ilon vaaliminen on minulle työssäni ensiarvoista.

Yhteistyö vanhempien ja lapselle läheisten henkilöiden kanssa on edellytys lapsen edistymiselle terapiassa. Vanhempi tuntee lapsen parhaiten ja on lapsensa asiantuntija. Toimintaterapeutti miettii keinoja vahvistaa ja saada esiin lapsessa olevaa kapasiteettia, oli terapian tavoitteena sitten oppia pukemaan sukat jalkaan tai itsesäätelyn vahvistuminen. ’Tarvitaan koko kylä kasvattamaan lapsi.’

Työpaikkana Terapiatalo Tonus on minulle arvokas ja inspiroiva. Tässä joukossa on tietoa, taitoa, lämpöä ja voimaa!

 

  • Toimintaterapeutti (AMK) 2005
  • POP – perhekouluohjaajakoulutus
  • NDT/Bobath –terapeutti
  • Käden kuntoutuksen opinnot
  • Työkokemus: toimintaterapeuttina vuodesta 2006 Terapiatalo Tonuksessa, HUS/HYKS Lastenlinnassa sekä Villa Manuksessa
  • Kielitaito: suomi, englanti
LÄHETÄ VIESTI LAURALLE