Jenni Kuukasjärvi

Toimintaterapeutin työssä minua kiehtoo erityisesti vuorovaikutuksen rakentuminen, koska silloin syntyy aina jotain uutta ja eteenpäin vievää. Työni keskeisenä lähtökohtana ovat hyvä kontakti ja luottamuksellinen suhde lapsen sekä perheen ja muun lähiympäristön kanssa. Terapeuttina minulle on tärkeää olla vahvasti läsnä ja tarjota lapselle mahdollisuuksia tehdä omia oivalluksia, oppia uutta ja kokea onnistumisia.
Heti toimintaterapeutiksi valmistumisen jälkeen sain hienon mahdollisuuden aloittaa työurani Terapiatalo Tonuksessa. Työskentelen lasten ja nuorten terapeuttina monipuolisesti eri asiakasryhmien kanssa. Olen kouluttautunut erityisesti puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käyttöön, sekä laajemmin lasten neurologiseen kuntoutukseen. Terapeuttina työskenteleminen ja kouluttautuminen kehittävät jatkuvasti minua ammatillisesti, mutta ennen kaikkea olen oppinut, ja opin jatkuvasti, lasten kanssa työskennellessä luovuutta ja heittäytymistä.
 • puh. 0415459210
 • Toimintaterapeutti (AMK) 2008
 • NDT/Bobath -terapeutti
 • Kasvatustieteen ja psykologian opinnot
 • Puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien koulutukset
 • Työkokemus: lasten ja nuorten toimintetarepeutti vuodesta 2009
 • Kielitaito: suomi, englanti
 • Työssäni minulle on tullut tutuksi
  • Tukiviittomat
  • Kuvakommunikaation käyttö
  • Tekniset kommunikoinnin apuvälineet
LÄHETÄ VIESTI JENNILLE