Maija Luostarinen

Perhelähtöinen työ on ohjannut työtäni alusta asti kun aloitin työni toimintaterapeuttina kehitysvammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa. Koen antoisaksi ja luontevaksi työskennellä yhteistyössä lapsen lähipiirin ja muiden lasta hoitavien ja kuntouttavien tahojen kanssa.

Käytän työssäni sensorisen integraation teorian ja terapian lähestymistapaa, josta olen saanut paljon ymmärrystä koskien aistien monimuotoista toimintaa ja eri aistien vaikutusta oppimiseen ja käyttäytymiseen. Teen töitä laajasti eri asiakasryhmien kanssa, kuten aisteille herkän lapsen ja perheen tukeminen ja ohjaaminen, kehitysvammaisten lasten ja nuorten
toimintaterapia sekä liikuntavammaisten toimintaterapia. Toteutan myös lasten ja nuorten toimintakyvyn arviointia ja terapiatarpeen arviointia sekä arvioin aistisäätelyn vaikutusta arkeen. Toimin Terapiatalo Tonus Oyn toiminnasta vastaavana. Meidän työyhteisö on mahtavaa, lämminhenkistä ja ammattitaitoista porukkaa, jossa on etuoikeutettua olla!

Koen työni erittäin antoisaksi ja innostavaksi. Jokainen päivä on erilainen ja jokainen lapsi ja nuori opettaa minulle joka päivä jotain itsestään. Yhdessä meillä on hauskaa ja jaamme ilon onnistumisesta ja oppimisesta!

 • puh. 0503445344
 • Toimintaterapeutti (AMK) 1999
 • Lisäkouluttautunut lasten ja nuorten toimintaterapeutiksi
 • SI -koulutettu
 • NDT/Bobath -terapeutti
 • Erityispedagogiikan opinnot
 • Toimintakyvyn arviointi: SIPT, SPM, MFunPS, MAP
 • Työkokemus: lasten ja nuorten toimintaterapeutti vuodesta 1999
 • Kielitaito: suomi, englanti
 • Työssäni minulle on tullut tutuksi
  • Tukiviittomat
  • Kuvakommunikaation käyttö
  • Tekniset kommunikoinnin apuvälineet
LÄHETÄ VIESTI MAIJALLE