Marika Forssell

Työurani aikana olen saanut eniten kokemusta kehitysvammaisten sekä liikunta- ja monivammaisten lasten ja nuorten terapiasta. Perheiden ja lähipiirien kanssa tehtävä yhteistyö on olennainen ja tärkeä osa työtäni. Työssäni tuen laaja-alaisesti
puheen, kielen- ja kommunikaatiotaitojen kehittymistä. Työhöni sisältyy myös puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen kokeilu ja ohjaaminen. Syömisen häiriöt ja syömisen ohjaaminen kuuluvat myös osaamisalueeseeni.
Työskentelyssäni pidän tärkeänä kokonaisvaltaista ja joustavaa toimintatapaa. Asiakkaan ja hänen lähipiirinsä yksilöllisyyden ja voimavarojen huomioon ottaminen ohjaavat työtäni. Terapiatyössä pidän tärkeänä iloisen ja myönteisen ilmapiirin
luomista. Kehittyminen ja uuden oppiminen mahdollistuu ilon ja onnistumisten kautta.

 • puh. 0405634055
 • Puheterapeutti 1991
 • NDT/Bobath -terapeutti
 • Orofakiaalisen regulaatioterapian koulutus (Castillo-Morales)
 • Perhe- ja verkostotyön koulutus
 • Työkokemus: terveyskeskus, kehitysvammapalvelut, yksityinen ammatinharjoittaja
 • Kielitaito: suomi, englanti
 • Työssäni minulle on tullut tutuksi
  • Tukiviittomat
  • Kuvakommunikaation käyttö
  • Tekniset kommunikoinnin apuvälineet
LÄHETÄ VIESTI MARIKALLE