Bachelor of Health Care, Occupational Therapy
Bachelor of Social Services

tel. 040 413 9970
languages: Finnish, English


Antti Pollari Toimintaterapeuttina pyrin rakentamaan rauhassa terapiasuhdetta asiakkaan kanssa. Tavoitteiden asettaminen ja arvioiminen ovat tärkeitä luoda yhdessä asiakkaan kanssa. Psykososiaalinen ja psykodynaaminen viitekehys ohjaavat minua terapiatyössäni. Tavoitteiden luominen sekä osatavoitteiden sanoittaminen tukevat terapiasuhteessa etenemistä. Työurani painottuu nuoriin ja nuoriin aikuisiin, joiden kanssa taitojen vahvistaminen, mielenterveyttä tukevat ihmissuhteet ja korvaavat kokemukset ovat keskeisessä roolissa. Lisäksi tunteiden…

Bachelor of Health Care, Occupational Therapy
tel. 045 112 7978
languages: Finnish, EnglishJenni Varonen Toimintaterapeutin työssä parasta on sen monimuotoisuus ja mahdollisuus työskennellä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Nautin myös eri-ikäisten ihmisten parissa työskentelystä. Minulle tärkeää työssäni on asiakkaan empaattinen kohtaaminen ja motivoiminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Oman urheilu- ja koulutustaustani vuoksi minulla on monipuolinen tietämys ihmisestäkokonaisuutena ja työtäni ohjaa psykofyysinen ajattelutapa. puh. 0451127978 Toimintaterapeutti (AMK) 2008 Hieronnan ammattitutkinto 2003 AMPS…

Bachelor of Health Care, Occupational Therapy,
responsible for Tonus’ operations
with SI/SIPT training
NDT/Bobath

tel. 050 344 5344
languages: Finnish, English

Maija Luostarinen Perhelähtöinen työ on ohjannut työtäni alusta asti kun aloitin työni toimintaterapeuttina kehitysvammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa. Koen antoisaksi ja luontevaksi työskennellä yhteistyössä lapsen lähipiirin ja muiden lasta hoitavien ja kuntouttavien tahojen kanssa. Käytän työssäni sensorisen integraation teorian ja terapian lähestymistapaa, josta olen saanut paljon ymmärrystä koskien aistien monimuotoista toimintaa ja…

Saija Passi

Bachelor of Health Care, Occupational Therapy
NDT/Bobath

tel. 044 988 3442
languages: Finnish, English


Saija Passi Olen Oulusta Uudellemaalle kotiutunut toimintaterapeutti, jonka perheeseen kuuluu aviopuoliso ja kolme lasta. Lenkkeily, pyöräily ja luonnossa liikkuminen ovat lähellä sydäntäni. Olen valmistunut Oulusta keväällä 2008. Valmistumiseni jälkeen työskentelin lähes puolitoista vuotta Tervaväylän koululla, jossa tehtävänäni oli huolehtia koulun vakinaisten oppilaiden toimintaterapiasta ja tutkimuksista. Työnkuvaani kuului näiden ohella myös apuvälinearviointeja. Tervaväylän koululta siirryin yksityiseen toimintaterapiayritykseen, jossa…

Toini Hyppänen

Bachelor of Health Care, Occupational Therapy
NDT/Bobath
Neuropsychiatric coach

tel. 040 824 2611
languages: Finnish, English


Toini Hyppänen Minulla on ilo toimia lasten ja nuorten toimintaterapeuttina ja tehdä aitoa yhteistyötä erilaisten perheiden ja verkostojen kanssa. Asiakkaitani ovat lapset ja nuoret, joilla on liikuntavamma, kehitysvamma, jokin neurologinen kehityshäiriö tai muu kehitysviive. Onneni on ollut työskennellä lähes koko työurani ajan mielenkiintoni ja vahvuuteni parissa erityislasten toimintaterapeuttina. Tässä työssä lapsi saa loistaa ja vahvistua…