Bachelor of Health Care, Occupational Therapy
tel. 041 501 4893
languages: Finnish, English


Janette Väisänen YhteystietoniJanette Väisänen041 501 4893janette.vaisanen@tonus.fi  Minusta tuli isonaToimintaterapeutti (AMK) vuonna 2013 ja Personal Trainer ErityistaitoniTyökokemusta minulla on kaikista ikäryhmistä. Erityisesti kokemusta on lasten ja nuorten parissa työskentelemisestä lastensuojelussa, erikoissairaanhoidossa ja kuntouttavana terapeuttina. Lähellä sydäntäni ovat aistisäätelyyn ja tunnesäätelyyn liittyvät asiat ja kehonkäyttöön ja kehonhallintaan liittyvät asiat ja näiden tukeminen. Erityistaitoni terapeuttina on lisäksi empaattisuus…

Bachelor of Health Care, Occupational Therapy
NDT/Bobath

tel. 041 545 9210
languages: Finnish, English


Jenni Kuukasjärvi Toimintaterapeutin työssä minua kiehtoo erityisesti vuorovaikutuksen rakentuminen, koska silloin syntyy aina jotain uutta ja eteenpäin vievää. Työni keskeisenä lähtökohtana ovat hyvä kontakti ja luottamuksellinen suhde lapsen sekä perheen ja muun lähiympäristön kanssa. Terapeuttina minulle on tärkeää olla vahvasti läsnä ja tarjota lapselle mahdollisuuksia tehdä omia oivalluksia, oppia uutta ja kokea onnistumisia. Heti toimintaterapeutiksi valmistumisen…

Bachelor of Health Care, Occupational Therapy
Work counsellor
Integrative psychotherapist in training (set to graduate in 2023)

tel. 050 501 5555
languages: Finnish, English

Hanna Karanko Työskentelen eri ikäisten lasten kanssa, suurin osa asiakkaistani on 5-12 vuotiaita. Lapsen kehityksen tukeminen kokonaisvaltaisesti on minulle tärkeää. Yhteistyön tekeminen vanhempien ja muiden lasta hoitavien ihmisten kanssa mahdollistaa terapian, jolla on merkitystä. Onnistumisen kokemukset ovat lapselle pohja, jolta ponnistaa seuraavissa haasteissa. Muutos mahdollistuu toiminnan myötä kohtaamisessa toisen kanssa. Keskeisiä elementtejä työssäni ovat leikkisyys,…

Kaisa Kolehmainen

Bachelor of Health Care, Physiotherapy,
responsible for Tonus’ operations
Bachelor of Health Care, Occupational Therapy
NDT/Bobath
NDT/Bobath baby

tel. 050 338 8977
languages: Finnish, English, Swedish

Kaisa Viita Haluan asiakkaani kokevan terapian kivaksi ja mielekkääksi vaikka harjoitellaan vaativiakin asioita. Terapiaa toteutan mahdollisuuksien mukaan asiakkaan arkiympäristössä, jolloin päivittäiset toiminnot, leikit ja koulutyö motivoivat asiakasta harjoiteltaviin asioihin.  Koen vahvuudekseni fysio- ja toimintaterapeutin koulutukset, jolloin voin hyödyntää laajempaa osaamista asiakkaan terapiassa. Asiakkaistani osa on nuoria aikuisia ja nuorimmat ihan vauvoja. Terapiatyön lisäksi toimin Terapiatalo…

Bachelor of Health Care, Occupational Therapy
Bachelor of Social Services

tel. 040 413 9970
languages: Finnish, English


Antti Pollari Toimintaterapeuttina pyrin rakentamaan rauhassa terapiasuhdetta asiakkaan kanssa. Tavoitteiden asettaminen ja arvioiminen ovat tärkeitä luoda yhdessä asiakkaan kanssa. Psykososiaalinen ja psykodynaaminen viitekehys ohjaavat minua terapiatyössäni. Tavoitteiden luominen sekä osatavoitteiden sanoittaminen tukevat terapiasuhteessa etenemistä. Työurani painottuu nuoriin ja nuoriin aikuisiin, joiden kanssa taitojen vahvistaminen, mielenterveyttä tukevat ihmissuhteet ja korvaavat kokemukset ovat keskeisessä roolissa. Lisäksi tunteiden…