Forssell Marika

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 1991. Työurani alussa työskentelin lyhyen jakson terveyskeskuspuheterapeuttina Vantaalla, mutta melko pian aloitin työskentelyn Espoossa kehitysvammaisten parissa. Vuodet kehitysvammatyössä opettivat paljon erilaisten ihmisten kohtaamisesta ja erilaisista kommunikaatiotavoista. Opin myös paljon tiimityön merkityksestä tavoitteiden saavuttamisessa. Sain myös arvokasta kokemusta perheiden parissa työskentelystä. Työssäni perhehdyin monipuolisesti erilaisiin puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiokeinoihin.

Vuonna 2000 siirryin toimimaan yksityisenä ammatinharjoittajana. Enimmäkseen olen kuntouttanut kehitysvammaisia ja CP- vammaisia lapsia ja nuoria. Puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttö ovat olleet jatkuvasti tärkeässä roolissa työssäni. Työurani aikana olen perehtynyt myös lasten syömisen ongelmiin ja kuntoutukseen.

Tärkeimpiä lisäkoulutuksia ovat olleet: NDT, Bobath-kurssi, Castillo-Moralesin orofakiaalisen regulaatioterapian kurssit, lasten syömisen ongelmiin liittyvät kurssit, puhe- ja oraalimotoriikan kurssit, OPT-kurssit (Oral Placement Therapy) sekä voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus.

Aloitin työskentelyn Terapiatalo Tonuksen innostavassa työyhteisössä keväällä 2016. Työskentelyssäni pidän tärkeänä lapsen ja perheen voimavarojen ja toiveiden huomioonottamista. Työskentelytapojen ja menetelmien on oltava perheelle sopivia. Keskeistä on myös toimivan yhteistyön luominen eri yhteistyötahojen kanssa (koti, päiväkoti ja koulu).

Tärkeä mottoni terapiatyössä on, että terapiassa saa olla hauskaa. Uskon, että kehitys ja uuden oppiminen tapahtuvat parhaiten ilon ja onnistumisen kautta.

-NDT, Bobath- terapeutti

 


Terapiatalo Tonus Oy