Kuukasjärvi Jenni

Valmistuin toimintaterapeutiksi vuoden 2008 lopussa ja heti valmistumisen jälkeen sain hienon mahdollisuuden aloittaa työurani Terapiatalo Tonuksessa. Olen käynyt työvuosieni aikana useita koulutuksia, painottuen erityisesti puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käyttöön (tukiviittomat, kuvakommunikaatio). Keväällä 2017 valmistuin lisäksi NDT, Bobath -terapeutiksi. Syventävä koulutus laajensi osaamistani lasten neurologiseen kuntoutukseen.
Terapeuttina työskenteleminen ja kouluttautuminen kehittävät jatkuvasti minua ammatillisesti, mutta ennen kaikkea olen oppinut lasten kanssa työskennellessä luovuutta ja heittäytymistä. Toimintaterapeutin työssä keskeisenä on vuorovaikutus lapsen, perheen ja muun lähiympäristön kanssa. Vuorovaikutuksessa syntyy aina jotain uutta ja siksi koenkin työni monella tavalla valtavan antoisaksi.
  • NDT -Bobath -terapeutti
Väliaikaisesti poissa Tonuksen henkilökunnasta/toimintaterapeutin työstä, asuu tällä hetkellä perheensä kanssa ulkomailla.  

Terapiatalo Tonus Oy