Lievonen Laura

Aloitin työni toimintaterapeuttina Terapiatalo Tonuksessa valmistuttuani ammattiin vuonna 2005. Terapeuttina olen työskennellyt lähinnä lastenneurologisten asiakkaiden parissa.
Vuosina 2010-2016 sain arvokasta työkokemusta HUS/HYKS lastenneurologian kuntoutusyksikössä Lastenlinnassa. Osaamistani olen täydentänyt NDT, Bobath -terapeutiksi (Helsinki 2008-2009). Lisäksi olen käynyt useita lyhyempiä koulutuksia (esim. Perhekouluohjaaja), sekä testimenetelmäkoulutuksia (MAP, AHA ja Mini-AHA). Käden kuntoutuksen opinnot suoritin Arcadassa 2016-2017.
Tällä hetkellä päivätyöni on Villa Manuksessa, jossa yksilön toimintakykyä pyritään tukemaan yläraajan ortopedisten apuvälineiden keinoin. Terapiatalo Tonuksessa työskentelen ilta-aikaan, pienellä mutta omistautuvalla panoksella.

-NDT/Bobath -terapeutti 


Terapiatalo Tonus Oy