Loivanne Petra

Olen valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 1996. Valmistumisesta lähtien olen työskennellyt lasten ja nuorten terapeuttina. Lisäksi olen ohjannut vaikeavammaisten lasten ja nuorten urheilukerhoa sekä kehitysvammaisten lasten uimakoulua.

Täydennyskoulutuksia olen halunnut käydä laajasti, jotta voin huomioida ja tukea lapsen kehitystä mahdollisimman monipuolisesti. Pidempinä täydennyskoulutuksina olen käynyt lasten terapiaan liittyen NDT/ Bobath -koulutuksen, NDT/ Bobath-vauvaterapiakoulutuksen ja SI- koulutuksen.  Lisäksi olen käynyt erityisuimaopettajakoulutuksen sekä lukuisia lyhyempiä koulutuksia lasten ja nuorten terapiaan liittyen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritin vuonna 2011.

Fysioterapeutin työni tavoitteena on tukea lasta osallistumaan arkeen mahdollisimman täysipainoisesti. Erittäin tärkeänä pidän hyvää vuorovaikutusta lapsen ja perheen kanssa. Leikki ja ilo täytyy olla läsnä myös terapiassa. Vahvimman osaamiseni koen olevan varhaisterapiassa.

Terapiatyön lisäksi toimin Terapiatalo Tonuksen toimitusjohtajana. Saan olla osana moniammatillista, ammattitaitoista ja lämminhenkistä työyhteisöä. Huomioimme yksilöllisesti asiakkaan tilanteen, haasteet ja mahdollisuudet. Avoimuus, luotettavuus ja asiakkaan kunnioittaminen ovat meille tärkeitä.

Vapaa-ajalla nautin liikunnasta ja luonnosta perheeni kanssa. 

-NDT/ Bobath -terapeutti
-NDT/ Bobath -vauvaterapeutti
-SI-koulutettu


Terapiatalo Tonus Oy