Luostarinen Maija

 

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 1999 Helsingissä. Erikoistuin perusopinnoissa lasten ja nuorten toimintaterapiaan ja olen valmistumiseni jälkeen tehnyt töitä pääasiassa lasten ja nuorten parissa.

Perhelähtöinen lähestymistapa on ohjannut työtäni alusta asti kun aloitin toimintaterapeuttina kehitysvammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa. Koen antoisaksi ja luontevaksi osaksi työtäni työskennellä yhteistyössä lapsen lähipiirin ja muiden lasta hoitavien ja kuntouttavien tahojen kanssa. 

Olen aloittanut työni Terapiatalo Tonuksessa vuonna 2002 innostavien työkavereiden ympäröimänä. Tonuksesta olen saanut intoa jatkokouluttautumiseen. Olen kouluttautunut sensorisen integraation teorian ja terapian lähestymistapaan, josta olen saanut paljon ymmärrystä koskien aistien monimuotoista toimintaa ja eri aistien vaikutusta oppimiseen ja käyttäytymiseen. Toteutan myös lasten ja nuorten toimintaterapiatarpeen tutkimista ja arvioin aistisäätelyn vaikutusta arkeen. Lisäkoulutukset minulla on SIPT eli sensorisen integraation ja praksian testiin, SPM-kyselyyn; Sensory Processing Measure sekä MAP ja MFunPS -testeihin. 

Tuorein koulutus minulla on NDT Bobath -koulutuksesta (Neurodevelopmental Treatment). Koulutus on antanut minulle paljon tietoa normaalista ja poikkeavasta sensomotorisesta kehityksestä, miten cp-vammaisen lapsen tai nuoren arjessa otetaan huomioon liikkumisen  ja toimintakyvyn haasteet ja miten yksilöä voidaan terapian avulla ohjata. 

Koen työni erittäin antoisaksi ja innostavaksi. Jokainen päivä on erilainen ja jokainen lapsi ja nuori opettaa minulle joka päivä jotain itsestään. Yhdessä meillä on hauskaa ja jaamme ilon lapsen tai nuoren onnistumisesta ja oppimisesta! 

-SI/SIPT-koulutettu
-NDT, Bobath-terapeutti

 


Terapiatalo Tonus Oy