Pajunen Hanna

Toimintaterapeuttina tehtäväni on haastaa tai ohjata asiakasta johonkin mahdollisesti hänelle vaikeaan, jännittävään tai uuteen asiaan, on se sitten keinuminen, piirtäminen, hitaasti tekeminen, tunteiden tunnistaminen, itsestä kertominen tai muu tavoiteltava asia. Tehtäväni on vähentää osallistumisen esteitä asiakkaideni elämässä ja lisätä heidän mahdollisuuksiaan toteuttaa itseään. Lapsen kehityksen tukeminen kokonaisvaltaisesti on minulle merkityksellistä. Yhteistyön tekeminen perheen ja lasta hoitavien ihmisten kanssa mahdollistaa terapian, jolla on vaikutusta perheen elämässä. Terapian ei ole tarkoitus rasittaa lasta ja perhettä vaan helpottaa elämää, vaikka terapiassa käyminen vaatiikin sitoutumista.

Muutos mahdollistuu kohtaamisessa toisen kanssa. Keskeisiä elementtejä työssäni ovat leikkisyys, rakkaus ja välittäminen, hyväksyntä, myötätunto ja empatia. Pyrin tukemaan ja tuomaan esiin lapsen uteliaisuutta ja halua tehdä yhdessä. Tonuksen monipuoliset välineet mahdollistavat laajan skaalan toimintoja sensomotorisista leikeistä liikunnallisiin peleihin, hieno- ja visuomotorisiin toimintoihin sekä tunteiden ja itsen kanssa työskentelyyn, vain terapeutin ja asiakkaan mielikuvitus on rajana. Lapsen omat mielenkiinnon kohteet antavat hänelle motivaatiota työskennellä aikuisen ohjauksessa. Onnistumisen kokemukset ovat lapselle pohja, jolta ponnistaa seuraavissa haasteissa.

Toimintaterapeutiksi valmistuin jouluna 2005 ja aloitin työskentelyn Tonuksessa 1/2006. Olen kiitollinen upeasta työyhteisöstä, jossa voin kasvaa ammatillisesti ja oppia uutta päivittäin. Aiemmalta koulutukseltani olen lähihoitaja, olen työskennellyt mm. koulunkäyntiavustajana, henkilökohtaisena avustajana sekä leikinohjaajana. Äidiksi tultuani olen oppinut huikeasti vanhemmuudesta; ilosta ja onnesta, huolista ja haasteista sekä rakkaudesta. 2014-2015 olen suorittanut psykoterapeuttiset valmiudet –täydennyskoulutuksen (30op) tukemaan työtäni terapeuttina.

 

 


Terapiatalo Tonus Oy