Pippingsköld-Ukkola Helena

Olen valmistunut fysioterapeutiksi 2013. Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt HUS Lasten ja Nuorten sairaalassa ja elokuusta 2015 Terapiatalo Tonuksessa.

Minulla on kokemusta vauvojen, lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn tutkimisesta, arvioinnista ja kuntoutuksesta. Lisään ammattitaitoani lisäkouluttautumalla aktiivisesti.

Hallitsen korvaavien kommunikaatiokeinojen käytön tukiviittomin ja kuvakommunikointina. Ennen fysioterapiaopintojani työskentelin usean vuoden ajan kehitysvammaistenhoitajana Espoon kaupungilla, toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa.

-NDT/Bobath -terapeutti


Terapiatalo Tonus Oy