Passi Saija

 

Olen Oulusta Uudellemaalle kotiutunut toimintaterapeutti, jonka perheeseen kuuluu aviopuoliso ja kaksi lasta. Lenkkeily, pyöräily ja luonnossa liikkuminen ovat lähellä sydäntäni. 

Olen valmistunut Oulusta keväällä 2008. Valmistumiseni jälkeen työskentelin lähes puolitoista vuotta Tervaväylän koululla, jossa tehtävänäni oli huolehtia koulun vakinaisten oppilaiden toimintaterapiasta ja tutkimuksista. Työnkuvaani kuului näiden ohella myös apuvälinearviointeja. Tervaväylän koululta siirryin yksityiseen toimintaterapiayritykseen, jossa asiakkaani olivat pääsääntöisesti liikuntavammaisia ja neurologisesti sairaita lapsia ja nuoria. Yksityissektorilla sain arvokasta työkokemusta myös kehitysvammaisten ja autismin kirjoon kuuluvien lasten ja heidän perheidensä kanssa toimimisesta. Etelään muuton jälkeen työskentelin pari vuotta Espoon kaupungin palveluksessa lasten toimintaterapeuttina, jossa työnkuvani oli alle kouluikäisten lasten arvioinneissa ja terapiassa. Äitiyslomani jälkeen minulla oli ilo liittyä osaksi Tonuksen porukkaa loppuvuodesta 2014. 

Keväällä 2012 valmistuin Jyväskylästä NDT, Bobath – terapeutiksi. Kurssi vahvisti sitä ajatusta, että haluan myös tulevaisuudessa työskennellä neurologisesti sairaiden lasten ja heidän perheidensä kanssa. Nautin perheiden ja muiden ammattilaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja koen saavani heiltä runsaasti omaa työtäni rikastuttavia näkökulmia.

-NDT, Bobath -terapeutti


Terapiatalo Tonus Oy