Syrjäläinen Simo

Olen työskennellyt kuntoutuksen parissa valmistumisestani lähtien vuodesta 2011. Vuonna 2014 aloitin Tonuksessa lasten- ja nuorten kanssa työskentelyn. Työskentelen neurologisen fysioterapian parissa yhdistellen aikaisempaa kokemustani tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksesta. Lähtökohtani on nähdä asiakkaan ympäristö mahdollisimman monipuolisesti ja hyvällä yhteistyöllä vaikuttaa fyysiseen toimintakykyyn kaikissa arjen tilanteissa.

Asiakkaan iästä tai lähtökohdista riippumatta kuntoutukseen liittyvä harjoittelu suunnitellaan kehittymään jatkuvasti kohti tavoitetta yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Tavoitteeni on aina harjoitella mitä tahansa tavoitetta kohti hauskuus ensimmäisenä. Tavoitteet saavutetaan helpoiten, kun harjoittelusta nauttii täysillä ja kaikilla osa-puolilla on positiivinen asenne fysioterapiaa kohtaan. Oma pitkä harjoittelutaustani urheilun parissa tuo terapioihin monipuolista välineiden käyttöä ja uudenlaisia onnistumisen kokemuksia. Usein yksi tavoite erilaisiin väline- ja lajikokeiluihin liittyen on kannustaa asiakasta mielekkään harrastustoiminnan pariin myös vapaa-ajalla.

 

 


Terapiatalo Tonus Oy