Kommunikaatio ja vuorovaikutustaidot

Terapialla ja ohjauksella voidaan tukea laaja-alaisesti kaiken ikäisten, myös pienten ja hyvin varhaisessa kehitysvaiheessa olevien lasten, kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

Tutustu terapeutteihin

puheterapeutti, FM
NDT/Bobath

p.040 563 4055
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin