Ohjaus ja konsultointi

Yksilöterapian lisäksi keskeistä kaikissa terapioissa on myös ympäristön ja lähi-ihmisten ohjaus ja konsultaatio. Tavoitteena on saavuttaa kuntouttava arki.

Tutustu terapeutteihin

puheterapeutti, FM
NDT/Bobath

p.040 563 4055
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin