Puheen ja kielen kuntoutus

Puheterapiassa voidaan harjoittaa puhe- ja oraalimotoriikkaa selkeämmän puheilmaisun saavuttamiseksi. Laaja-alaisempaa tukea ja terapiaa tarvitaan jos puheenkehitys on viiveistä tai poikkeavaa tai jos kyseessä on kielellinen erityishäiriö.

Tutustu terapeutteihin

puheterapeutti, FM
NDT/Bobath

p.040 563 4055
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin