Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio

Puheterapiassa voidaan arvioida puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien tarvetta jos kommunikointi puheen avulla ei onnistu.  Puheterapeutti suosittelee asiakkaalle sopivia kommunikaatiomenetelmiä ja kommunikaatioapuvälineitä. Puheterapeutti ohjaa valitun menetelmän ja apuvälineiden käyttöä. Puhetta tukevina ja korvaavina keinoina voivat olla tukiviittomat, esinekommunikaatio, kuvakommunikaatio, kommunikaatiolaitteet ja tablettipohjaiset kommunikaatiosovellukset.

Tutustu terapeutteihin

puheterapeutti, FM
NDT/Bobath

p.040 563 4055
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin