Fysioterapia

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Terapia on myös yhteistyötä kaikkien asiakkaan kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden sekä läheisten kanssa. Tavoitteena on saavuttaa asiakkaalle optimaalinen liikkumis- ja toimintakyky.

Fysioterapian menetelmiä ovat perusliikkumisen fasilitaatio eli ohjaaminen, terapeuttinen harjoittelu, liikuntaharrastevalmiuksia tukeva harjoittelu ja ohjaus, sensorisen integraation menetelmät, erilaiset lihasvenyttelytekniikat, rangan ja nivelten mobilisaatio, hengitysharjoitukset sekä yksilöllinen terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta.

Fysioterapia liittyy kiinteästi arkeen. Terapian suunnittelu toteutuu yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa, jolloin toivomukset ja erityiskysymykset voidaan paremmin huomioida. Tällä tavoin mahdollistuu yksilöllinen tavoitteiden asettelu sekä tarpeellisten ja tärkeiden toimintojen harjoittelu. Ohjaamalla asiakasta ja hänen lähipiiriään toimimaan aktiivisesti arjen haasteellisissa toiminnoissa, siirtyy terapian toteutuminen ja vaikutukset myös jokapäiväisiin toimintoihin ja harrastuksiin.

Fysioterapiaa voidaan toteuttaa myös vedessä. Tällöin voidaan puhua allasterapiasta. Allasterapialla voi olla monta sisältöä: se voi esimerkiksi olla uinnin oppimisen tukemista tai vamman ja toimintakyvyn ongelman kuntouttamista. Veden noste auttaa harjoittelussa painovoimaa vastaan. Veden vastus antaa vastuksen tunnetta ja helpottaa liikkeen koordinaatiota. Uinnista ja allasharjoittelusta voi tulla harrastus.

Fysioterapiassa käytämme tiiviisti NDT/Bobath-lähestymistapaa. NDT (Neurodevelopmental Treatment)/ Bobath –terapia on tunnettu neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. NDT-lähestymistapa auttaa terapeuttia ymmärtämään, tulkitsemaan ja analysoimaan lapsen liikkumista ja toimintakykyä, sekä auttaa luomaan laadukkaampaa terapiaa. NDT/Bobath -lähestymistapa kuntoutuksessa tarkoittaa tapaa analysoida ja tulkita yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä. NDT/Bobath -lähestymistavalla ratkaistaan havaittuja pulmia sekä terapiatilanteissa että yksilön elinpiirissä.

 


Terapiatalo Tonus Oy