Puheterapia

Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä.
Keskeisenä lähtökohtana on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä. Terapian alkaessa tehdään yksilöllinen terapiasuunnitelma. Terapiasuunnitelma perustuu aina puheterapeuttiseen tutkimukseen tai arvioon, jonka on tehnyt joko lähettävä tai kuntouttava puheterapeutti tai molemmat yhdessä. Toimintatavoista ja ajallisista tavoitteista sovitaan yhdessä asiakkaan tai hänen omaistensa kanssa. Monissa puhehäiriöissä terapia on pitkäaikaista. Varhain aloitettu, riittävän tiivis puheterapia antaa parhaan tuloksen.

 

 Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää:

– tutkimukset
– kuntoutuksen suunnittelun ja järjestämisen
– yksilö- ja /tai ryhmäterapian
– vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin
– puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelun ja ohjauksen
– kommunikaation apuvälinepalvelut ja niihin liittyvän ohjauksen


Terapiatalo Tonus Oy