Antti Pollari

Toimintaterapeuttina pyrin rakentamaan rauhassa terapiasuhdetta asiakkaan kanssa. Tavoitteiden asettaminen ja arvioiminen ovat tärkeitä luoda yhdessä asiakkaan kanssa. Psykososiaalinen ja psykodynaaminen viitekehys ohjaavat minua terapiatyössäni. Tavoitteiden luominen sekä osatavoitteiden sanoittaminen tukevat terapiasuhteessa etenemistä. Työurani painottuu nuoriin ja nuoriin aikuisiin, joiden kanssa taitojen vahvistaminen, mielenterveyttä tukevat ihmissuhteet ja korvaavat kokemukset ovat keskeisessä roolissa. Lisäksi tunteiden ja motivaation tarkastelu sekä tukeminen persoonallisuuden kasvussa ja eheytymissä, ovat teemoja joihin minulla on kokemusta työurani aikana. Haluan mahdollistaa luovien menetelmien ja liikunnan avulla asiakkaalle onnistumisen kokemuksia. Personal trainer ja urheiluvalmentajan taustani antavat minulle kokonaisvaltaisemman ymmärryksen motoriikan arviointiin. Näen tämän hyvänä apuna tehdessäni yhteistyötä fysioterapeuttien kanssa.

  • puh. 0404139970
  • Toimintaterapeutti (AMK) 2014
  • Päihdetyöntekijän ammattitutkinto
  • Neuropsykiatrinen valmentaja 30 op