Tonus verksamhetsansvariga
ergoterapeut (YH)
utbildad i SI/SIPT
NDT/Bobath

tfn. 050 344 5344
språk: finska, engelska

Maija Luostarinen Perhelähtöinen työ on ohjannut työtäni alusta asti kun aloitin työni toimintaterapeuttina kehitysvammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa. Koen antoisaksi ja luontevaksi työskennellä yhteistyössä lapsen lähipiirin ja muiden lasta hoitavien ja kuntouttavien tahojen kanssa. Käytän työssäni sensorisen integraation teorian ja terapian lähestymistapaa, josta olen saanut paljon ymmärrystä koskien aistien monimuotoista toimintaa ja…

Saija Passi

ergoterapeut (YH)
NDT/Bobath

tfn. 044 988 3442
språk: finska, engelska


Saija Passi Olen Oulusta Uudellemaalle kotiutunut toimintaterapeutti, jonka perheeseen kuuluu aviopuoliso ja kolme lasta. Lenkkeily, pyöräily ja luonnossa liikkuminen ovat lähellä sydäntäni. Olen valmistunut Oulusta keväällä 2008. Valmistumiseni jälkeen työskentelin lähes puolitoista vuotta Tervaväylän koululla, jossa tehtävänäni oli huolehtia koulun vakinaisten oppilaiden toimintaterapiasta ja tutkimuksista. Työnkuvaani kuului näiden ohella myös apuvälinearviointeja. Tervaväylän koululta siirryin yksityiseen toimintaterapiayritykseen, jossa…

Toini Hyppänen

ergoterapeut (YH)
NDT/Bobath

tfn. 040 824 2611
språk: finska, engelska


Toini Hyppänen Minulla on ilo toimia lasten ja nuorten toimintaterapeuttina ja tehdä aitoa yhteistyötä erilaisten perheiden ja verkostojen kanssa. Asiakkaitani ovat lapset ja nuoret, joilla on liikuntavamma, kehitysvamma, jokin neurologinen kehityshäiriö tai muu kehitysviive. Onneni on ollut työskennellä lähes koko työurani ajan mielenkiintoni ja vahvuuteni parissa erityislasten toimintaterapeuttina. Tässä työssä lapsi saa loistaa ja vahvistua…

ergoterapeut (YH)
utbildad i SI-terapi

tfn. 040 765 3714
språk: finska, engelska


Nora Lackschewitz Olen lasten kanssa työskentelyyn keskittynyt toimintaterapeutti. Terapiatyön ohessa olen kiinnostunut myös lasten toimintaterapeuttisesta tutkimisesta, jota myös toteutan. Minua kiinnostaa erityisesti aistimusten käsittelyn erilaiset tavat, jotka vaikuttavat lapseen niin merkittävällä tavalla. Olen valmistunut SI-terapeutiksi vuonna 2019. Terapiatyössä pidän tärkeänä hyvän yhteistyön rakentumista perheen ja lapsen kanssa. Toimintaterapiassa koen keskeiseksi työskentelyn lapsen eri ympäristöissä, joka…

ergoterapeut (YH)
MBA

tfn. 040 900 4334
språk: finska, svenska, engelska


Kati Tammivuori Toimintaterapeuttina minulle tärkeää on tukea jokaisen omaa toimintaa ja siitä kumpuavaa iloa. Uskon siihen, että jokainen omalla tavallaan osaa ja oppii, tämä on mielestäni tärkeää huomioida terapiassa. Toivon, että pystyn luomaan asiakkailleni terapiahetkiin inspiroivan, läsnäolevan ja motivoivan ympäristön, jossa on turvallista harjoitella vielä hankaliltakin tuntuvia asioita. Työskentelen laaja-alaisesti lasten ja nuorten kanssa, mutta…