talterapeut, FM
NDT/Bobath

tfn.040 563 4055
språk: finska, engelska

Marika Forssell Työurani aikana olen saanut eniten kokemusta kehitysvammaisten sekä liikunta- ja monivammaisten lasten ja nuorten terapiasta. Perheiden ja lähipiirien kanssa tehtävä yhteistyö on olennainen ja tärkeä osa työtäni. Työssäni tuen laaja-alaisesti puheen, kielen- ja kommunikaatiotaitojen kehittymistä. Työhöni sisältyy myös puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen kokeilu ja ohjaaminen. Syömisen häiriöt ja syömisen ohjaaminen kuuluvat myös…