Bedömning och handledning

Bedömningen är i regel avsedd för barn i åldern 2–12 år när det finns oro för till exempel barnets sensomotoriska utveckling (visualiseringsförmåga, rörelse eller sensoriska funktioner), växelverkan, lekförmåga eller förmåga att klara dagliga funktioner.

I den ergoterapeutiska bedömningen kartläggs barnets förmågor och färdigheter i förhållande till barnets ålder. Som metoder används observation, intervjuer med barnet och barnets närstående samt tester som väljs ut individuellt för barnet. I bedömningen ingår också ett skriftligt utlåtande om resultaten, ett återkopplingssamtal med föräldrarna samt handledning och rådgivning i hemmet och näromgivningen för att främja barnets utveckling. Baserat på bedömningens resultat ger vi vid behov en rekommendation om fortsatt ergoterapi, som kan inledas hos oss, i en miljö som barnet redan känner till.

Bedömningen genomförs i våra högklassiga och trivsamma lokaler i Olars i Esbo, nära Iso Omena och Västmetron. Våra terapeuter är erfarna och uppmuntrande, vi har mångprofessionellt kunnande och använder ett stort urval av tester. För en ergoterapeutisk bedömning krävs remiss från läkare. Utan remiss kan tjänsten bekostas privat.

Lär känna terapeuterna

Toini Hyppänen

ergoterapeut (YH)
NDT/Bobath

tfn. 040 824 2611
språk: finska, engelska


ergoterapeut (YH)
arbetshandledare
pågående utbildning inom integrativ psykoterapeut (examen 2023)

tfn. 050 501 5555
språk: finska, engelska

ergoterapeut (YH)
utbildad i SI-terapi

tfn. 040 765 3714
språk: finska, engelska


Tonus verksamhetsansvariga
ergoterapeut (YH)
utbildad i SI/SIPT
NDT/Bobath

tfn. 050 344 5344
språk: finska, engelska

Saija Passi

ergoterapeut (YH)
NDT/Bobath

tfn. 044 988 3442
språk: finska, engelska


ergoterapeut (YH)
MBA

tfn. 040 900 4334
språk: finska, svenska, engelska