Ergoterapi för barn

Ergoterapi för barn är riktad till barn i åldern 2–12 år som har svårigheter med lek, med att ta hand om sig själv, röra på sig, delta i sociala aktiviteter, med lärande eller skolgång, vila eller fritid. I vardagen kan svårigheterna komma till uttryck i form av kräsenhet i fråga om mat, ilska vid avgångsituationer, ensamhet, svårigheter med att identifiera känslor, uttrycka sig och med på- och avklädning, skygghet vid fysiska lekar eller ovilja att pyssla eller lägga pussel.

Beroende på barnets svårigheter och utvecklingsnivå kan metoderna som används i ergoterapin inkludera till exempel fantasilekar, fysiska lekar, spel, byggande eller kreativ verksamhet. Terapin kan vara individuell terapi eller par- eller gruppterapi.

Terapiatalo Tonus erbjuder en trivsam terapimiljö med mångsidiga möjligheter att använda många olika funktioner i terapin. Terapin kan genomföras flexibelt också i barnets vardagsmiljöer, till exempel hemma, på daghemmet eller i skolan.

Våra terapeuter har gedigen erfarenhet av att jobba med barn. De är utbildade i SI- och NDT Bobath-terapi samt neuropsykiatriska och/eller psykiatriska metoder.

Lär känna terapeuterna

Toini Hyppänen

ergoterapeut (YH)
NDT/Bobath

tfn. 040 824 2611
språk: finska, engelska


ergoterapeut (YH)
arbetshandledare
pågående utbildning inom integrativ psykoterapeut (examen 2023)

tfn. 050 501 5555
språk: finska, engelska

ergoterapeut(YH)
NDT/Bobath

tfn. 041 545 9210
språk: finska, engelska


ergoterapeut (YH)
utbildad i SI-terapi

tfn. 040 765 3714
språk: finska, engelska


ergoterapeut (YH)
NDT/Bobath

tfn. 050 563 2954
språk: finska, engelska


Tonus verksamhetsansvariga
ergoterapeut (YH)
utbildad i SI/SIPT
NDT/Bobath

tfn. 050 344 5344
språk: finska, engelska

Saija Passi

ergoterapeut (YH)
NDT/Bobath

tfn. 044 988 3442
språk: finska, engelska


ergoterapeut (YH)
socionom (YH)

tfn. 040 413 9970
språk: finska, engelska


ergoterapeut (YH)
MBA

tfn. 040 900 4334
språk: finska, svenska, engelska


ergoterapeut (YH)
tfn. 041 501 4893
språk: finska, engelska


ergoterapeut (YH)
tfn. 045 112 7978
språk: finska, engelskaKaisa Kolehmainen

Tonus verksamhetsansvariga
fysioterapeut (YH)
ergoterapeut (YH)
NDT/Bobath
NDT/Bobath baby

tfn. 050 338 8977
språk: finska, engelska, svenska