Ergoterapi för unga

Utgångspunkten för ergoterapi för unga är terapeutiskt verksamhet som beaktar den ungas egna styrkor och intressen. Svårigheterna kartläggs tillsammans med den unga och för terapin bestäms konkreta mål. Ofta är målen förknippade med starten av ett självständigt liv och vardagskompetensen.

I ergoterapi fästs uppmärksamhet vid den ungas tidsanvändning och terapeuten hjälper den unga att hitta en balans i vardagsfärdigheterna – studier, arbete, fritid, daglig livsföring och vila. Terapiförhållandet är konfidentiellt och terapeuten stödjer den unga i utmaningar i samband med starten av det självständiga livet. Livskompetensen främjas genom upplevelser av att lyckas.

I terapin får den unga ta del av vardagliga aktiviteter, till exempel att baka eller handla. Man testar nya hobbyer, går igenom tidsanvändningen eller övar på att röra sig i omgivningen.

Ergoterapin för unga ges på mottagningen eller den ungas egna vardagsmiljöer, såsom hemmet, skolan eller näromgivningen. Samarbetet med den ungas närmaste krets och personer som deltar i den ungas utbildning är en väsentlig del av terapin.

Lär känna terapeuterna

Toini Hyppänen

ergoterapeut (YH)
NDT/ Bobath -terapeut

tfn. 040 8242611
språk: finska, engelska


ergoterapeut (YH)
arbetshandledare
pågående utbildning inom integrativ psykoterapeut (examen 2024)

tfn. 050 5015555
språk: finska, engelska

ergoterapeut(YH)
NDT/Bobath -terapeut

tfn. 041 5459210
språk: finska, engelska


ergoterapeut (YH)
utbildad i SI-terapi

tfn. 040 7653714
språk: finska, engelska


Tonus verksamhetsansvariga
ergoterapeut (YH)
utbildad i SI/SIPT
NDT/ Bobath -terapeut

tfn. 050 3445344
språk: finska, engelska

Saija Passi

ergoterapeut (YH)
NDT/ Bobath -terapeut

tfn. 044 9883442
språk: finska, engelska


ergoterapeut (YH)
socionom (YH)

tfn. 040 413 9970
språk: finska, engelska


ergoterapeut (YH)
MBA

tfn. 040 900 4334
språk: finska, svenska, engelska


Ergoterapeut (YH)
tfn. 0415014893
språk: finska, engelska


ergoterapeut (YH)
tfn. 045 112 7978
språk: finska, engelskaKaisa Kolehmainen

Tonus verksamhetsansvariga
fysioterapeut (YH)
ergoterapeut (YH)
NDT/Bobath -terapeut

tfn. 050 338 8977
språk: finska, engelska