Fysioterapi för idrottare

Idrottsfysioterapin är inriktad på att återställa och utveckla idrottarens rörelseförmåga så att han eller hon kan träna och tävla på sin valda nivå. Idrottsfysioterapi passar idrottare som lider av tillstånd som stör den fysiska prestationen eller av smärttillstånd som helt hindrar utövandet av en gren. Vi hjälper individuella idrottare och lagidrottare att utöva sin gren utan smärta och fysiska svårigheter som påverkar rörelseförmågan. Fysioterapeuten observerar i synnerhet rörelseförmågan, rörelsemönster, rörligheten, kroppskontrollen och styrkan samt lär ut och handleder i grenteknik.

Våra klienter utövar bland annat löpning, friidrott, vintersporter, innebandy, fotboll, basket och ishockey.

Vi har specialkompetens inom rehabiliteringen av tillstånd som förekommer hos växande idrottare, till exempel Osgood-Schlatters sjukdom och Severs skada. Med hjälp av effektiv handledning kan vi säkerställa att barnet eller den unga kan fortsätta med sin hobby utan smärtsamma träningspass och långa avbrott.

Vi har mångsidiga träningsutrymmen och omfattande utrustning för undersökning och vård, till exempel ultraljudsscanner och LPG-apparat.

Lär känna terapeuterna

fysioterapeut (YH)
tfn. 044 079 7958
språk: finska, engelskafysioterapeut
NDT/Bobath

tfn. 040 574 8323
språk: finska, engelska


fysioterapeut
NDT/Bobath

tfn. 040 085 4830
språk: finska, engelska

fysioterapeut (YH)
tfn. 050 308 0757
språk: finska, engelska