Aikuisten fysioterapia

Fysioterapi för vuxna

Fysioterapin för vuxna syftar till att återställa eller utveckla funktionsförmågan i förhållande till de krav som finns i vardagen. Målet kan vara att återställa arbetsförmågan eller rehabilitera skador som begränsar hobbyer och fritidsaktiviteter. Det viktigaste målet är att hitta en målsättning klienten själv upplever som viktig och som klienten strävar efter i samarbetet med terapeuten och genom självständig träning.

Klienten kan till exempel behöva rehabilitering efter en operation eller på grund av ett akut trauma, sensoriska skador eller idrottsskador. Rehabiliteringsprocessen kan vara långvarig och pågå flera år eller endast bestå av ett par konsultationsmöten för att utveckla situationen. Det individuella tillvägagångssättet i rehabiliteringen syns i valet av lämpliga redskap och metoder och i utnyttjandet av vetenskapliga kunskaper för att uppnå det bästa möjliga slutresultatet. Fysioterapin kan genomföras på mottagningen eller i klientens vardagsmiljö (hemma, på arbetsplatsen, vid läroanstalten eller t.ex. på gymmet).

Lär känna terapeuterna

fysioterapeut (YH)
tfn. 044 079 7958
språk: finska, engelskafysioterapeut (YH)
NDT/Bobath
NDT/Bobath baby

tfn. 050 325 9561
språk: svenska, finska, engelska


fysioterapeut
NDT/Bobath

tfn. 040 574 8323
språk: finska, engelska


fysioterapeut (YH)
NDT/Bobath

tfn. 041 504 1886
språk: finska, engelska

fysioterapeut (YH)
NDT/Bobath

tfn.044 526 2741
språk: finska, engelska

fysioterapeut
NDT/Bobath

tfn. 040 085 4830
språk: finska, engelska

fysioterapeut (YH)
NDT/Bobath (2023)

tfn. 040 149 4626
språk: finska, engelska

fysioterapeut (YH)
tfn. 050 308 0757
språk: finska, engelska


Kaisa Kolehmainen

Tonus verksamhetsansvariga
fysioterapeut (YH)
ergoterapeut (YH)
NDT/Bobath
NDT/Bobath baby

tfn. 050 338 8977
språk: finska, engelska, svenska