Handledning och konsultation

Vid sidan av den individuella behandlingen är också handledning och konsultation av omgivningen och närstående centrala i alla terapiformer. Målet är att uppnå en rehabiliterande vardag.

Lär känna terapeuterna

talterapeut, FM
NDT/Bobath

tfn.040 563 4055
språk: finska, engelska