Terapiatalo Tonus Oy

Terapiatalo Tonus Oy on yksityinen terapiakeskus, joka tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille fysio-, toiminta-, ja puheterapiaa neurologisena kuntoutuksena. Lisäksi Tonus tarjoaa lastenpsykiatrista toimintaterapiaa ja voimavarasuuntautunutta psykoterapiaa.

Tavoitteenamme on terapian avulla mahdollistaa asiakkaan monipuolinen elämä. Terapian tavoitteena on vähentää toimintakykyä rajoittavien tekijöiden vaikutusta asiakkaan elämässä. Haluamme auttaa ja kannustaa asiakkaitamme toimimaan heille luontevalla tavalla heidän omien tavoitteidensa mukaisesti. Terapia toteutetaan ja suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa hänen hyvinvointinsa edistämiseksi. Tarvittaessa siihen kuuluu myös lähiympäristön ohjaus ja konsultaatio. Kuntoutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa otetaan huomioon asiakkaan arvot ja kulttuuritausta. Rehellisellä yhteistyöllä luomme turvallisen ja luottamuksellisen perustan kuntoutukselle.

Ammattikoulutuksen ja monipuolisen jatkuvan kouluttautumisen avulla terapeutti mahdollistaa asiakkaan kehittymisen sen hetkisessä elämänvaiheessaan. Terapeutilla on tietoa ja ymmärrystä ihmisen kehityksestä, oppimisesta, leikin vaikutuksesta kehitykseen sekä toimintarajoitteiden vaikutuksesta ihmisen elämässä. Kuntoutuksessa perehdymme asiakkaan yksilölliseen ikä- tai kehitysvaiheeseen ja siihen kuuluviin ominaisiin piirteisiin ja haasteisiin tukeaksemme asiakasta niihin vastaamisessa. Kannustavalla, myönteisellä ja persoonallisella työotteella pidetään huolta, että toivo ja ilo ovat läsnä terapiassa ja asiakas saavuttaa onnistumisen kokemuksia. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että asiakas ja hänen perheensä on aktiivinen ja sitoutunut terapiaan. Asiakaslähtöisellä toimintaotteella varmistetaan, että terapia ja siinä käytettävät toiminnat ovat asiakkaalle merkityksellisiä, mielekkäitä ja tarkoituksenmukaisia.

Tonuksen terapeutit noudattavat sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä eettisiä ohjeita, rekisteröityjä terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevia lakeja ja asetuksia sekä työpaikkaohjeita.

Yrityksemme arvoja ovat

Huomioimme yksilöllisesti asiakaan tilanteen, haasteet ja mahdollisuudet.
Toimintamme on ammatillisesti perusteltua.
Tavoitteellinen terapia on yhteistyötä.
Ilo, toivo ja kannustus ovat läsnä terapiassa.
Avoimuus, luottettavuus ja asiakkaan kunnioittaminen ovat meille tärkeitä.


Terapiatalo Tonus Oy