Janette Väisänen

Janette

Väisänen

My contact information

When I grew up, I became

Toimintaterapeutti (AMK) vuonna 2013 ja Personal Trainer

My special skills

Työkokemusta minulla on kaikista ikäryhmistä. Erityisesti kokemusta on lasten ja nuorten parissa työskentelemisestä lastensuojelussa, erikoissairaanhoidossa ja kuntouttavana terapeuttina. Lähellä sydäntäni ovat aistisäätelyyn ja tunnesäätelyyn liittyvät asiat ja kehonkäyttöön ja kehonhallintaan liittyvät asiat ja näiden tukeminen. Erityistaitoni terapeuttina on lisäksi empaattisuus ja kyky kuunnella ja olla läsnä. Suurimpana koulutuskokonaisuutena tällä hetkellä minulla on käytynä sensorisen integraation koulutuskokonaisuudesta A- ja B-osat. Lisäksi olen käynyt pienempiä koulutuksia mm lapsen tunnesäätelyn tukemiseen liittyen (Zones of Regulation).

My language skills

Suomi ja englanti, sekä kommunikaatiota tukevat keinot, kuten tukiviittomat, kuvakommunikaatio.

It is important to me, että ympärilläni olevilla ihmisillä on hyvä olla. Tämä pätee sekä työssä että vapaa-ajalla. Toimintaterapeutin työssäni koen tärkeäksi ilon ja hauskuuden säilyttämisen asiakaskohtaamisissa ja oman persoonani hyödyntämisen. Vapaa-ajalla minulle on tärkeää huolehtia omasta ja perheeni terveydestä ja hyvinvoinnista ja tehdä itselleni mielekkäitä asioita.

The best part of my work is monipuolisuus! Parasta on kohdata erilaisia ihmisiä, nähdä onnistumisen kokemuksia ja lasten vilpitöntä iloa ja tukea perheitä erilaisissa arjen asioissa. Parasta on olla mukana tukemassa ja näkemässä asiakkaiden taitojen kehittymistä ja uusien asioiden oppimista, mitkä peilautuvat arkeen ja siellä toimimiseen.

On my free time I like to

I'd like to learn

If I had one day to be anything, I'd be