Alternativ och kompletterande kommunikation

I talterapin kan vi bedöma behovet av alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder, om förmågan att tala är nedsatt eller saknas.  Talterapeuten rekommenderar lämpliga kommunikationsmetoder och -hjälpmedel för klienten och handleder klienten i användningen av den valda metoden och de valda hjälpmedlen. Som medel för kommunikation i stället för och som komplement till tal kan man till exempel använda tecken, föremål, bilder, olika kommunikationshjälpmedel och applikationer för surfplatta.

Lär känna terapeuterna

talterapeut, FM
NDT/Bobath

tfn.040 563 4055
språk: finska, engelska