Talterapi

Allmänt om talterapi

Rehabiliteringen vid Terapiatalo Tonus grundar sig på gedigen yrkeskunnighet och erfarenhet samt kontinuerlig utbildning. I rehabiliteringen beaktas klientens individuella behov. Tonus mångprofessionella arbetssätt skapar möjligheter för teamarbete och konsultation när detta behövs.

Tonus lokaler erbjuder en angenäm och funktionell miljö för rehabilitering på mottagningen.
Terapi ges också flexibelt i klientens vardagsmiljöer (hemma, inom dagvården eller i skolan). Terapin planeras tillsammans med klienten och hans eller hennes närstående.
Terapimetoderna och -redskapen väljs så att de passar klienten, upprätthåller motivationen och stödjer uppnåendet av mål.

Klienterna inom talterapin är i huvudsak barn och unga. Med hjälp av terapin kan vi stödja utvecklingen av klientens kommunikationsförmåga och ätfärdigheter. Med rättidig talterapi och lämpliga rehabiliteringsmetoder kan vi understödja klientens utveckling, förebygga negativa effekter och lindra de svårigheter som störningarna orsakar i vardagen.

I talterapin används välbeprövade rehabiliteringsmetoder. Det finns ett stort antal olika
rehabiliteringsmetoder som används varierat beroende på störningen. Utgångspunkten för terapin är klientens personlighet och funktionsförmåga och vi väljer sådana terapimetoder och redskap som passar just honom eller henne. Utöver den individuella terapin läggs vikt på mångprofessionellt arbete samt handledning och konsultation. I samband med talterapi ligger fokus också på handledning av föräldrarna och närstående. Med hjälp av samarbetet säkerställs att det som klienten övar på i terapin överförs till vardagen.

Kontakta oss eller be om mer information

Språk