Talterapi och språklig rehabilitering

Talterapi är träning av tal- och oralmotoriken för att främja den muntliga kommunikationsförmågan. Vid försenad eller avvikande talutveckling eller särskilda språksvårigheter behövs mer omfattande stöd och terapi.

Lär känna terapeuterna

Marika

Forssell

talterapeut, FM NDT/Bobath

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Språk