Ergoterapi

Allmänt om ergoterapi

Vad är ergoterapi?

Ergoterapi är klientorienterad rehabilitering som syftar till att stödja klientens funktionsförmåga. Målet är att stärka klientens deltagande och förmåga att klara av funktioner som är viktiga för honom eller henne. I terapin strävar man efter att påverka klientens färdigheter och verksamhetsmiljöer för att öka kompetensen och nöjdheten i vardagen.

Ergoterapin kan genomföras på mottagningen eller i klientens egna miljöer, såsom hemma, vid boendeenheten, daghemmet, skolan eller i fritidsmiljöer. Utöver individuell terapi ingår i Terapiatalo Tonus tjänster ergoterapeutiska bedömningar och bedömningar av sensorisk integration, handledning och rådgivning för föräldrar, gruppterapi för vuxna och arbetshandledning samt konsultationsbesök.

Varför ergoterapi?

Ergoterapi kan användas som hjälp vid svårigheter med till exempel sociala färdigheter, verksamhetsstyrning, sinnesreglering, självreglering, sensorisk integration, känsloliv, grovmotorik, avvikande muskeltonus, finmotorik, visuomotorik och användning av penna.

Vår kompetens

Vid Terapiatalo Tonus ges ergoterapi för klienter i alla åldrar: babyn, barn, unga, vuxna och äldre. Våra terapeuter är utbildade i till exempel SI-terapi och NDT Bobath-terapi. Vi har specialistkompetens inom neurologi och neuropsykiatri.

Hur hittar du oss?

Vårt verksamhetsområde omfattar Esbo, Helsingfors, Kyrkslätt, Grankulla, Vanda, Sjundeå, Ingå, Lojo, Nurmijärvi och Vichtis. Vår mottagning finns i Olars i Esbo, nära Västmetron och Iso Omena. Terapin bekostas i de flesta fallen av städer, kommuner, HUS, FPA och försäkringsbolag. Vi tar även emot klienter som bekostar sin terapi privat.
Förfrågningar om lediga terapiplatser kan ställas till posti@tonus.fi eller direkt till terapeuterna via e-post, per telefon eller med kontaktformuläret.

Kontakta oss eller be om mer information

Språk