Ergoterapi för vuxna

Ergoterapi är avsedd för vuxna med någon neurologisk sjukdom såsom en cerebrovaskulär sjukdom, traumatisk hjärnskada, MS-sjukdom, ryggmärgsskada eller någon sjukdom i rörelseorganen, såsom CRPS eller fibromyalgi. Också psykiatriska sjukdomar, såsom ätstörning, depression och bipolär sjukdom kan vara orsaken till att klienten uppsöker ergoterapi.

 

Terapin planeras utifrån klientens individuella mål och med klientens betydelsefulla intressen i centrum. I terapin kan till exempel ingå hushållssysslor, handarbetsfärdigheter, skötsel av ärenden, avslappning, spegelterapi och sensorisk stimulering. I ergoterapi kan även hjälpmedelsbehovet kartläggas. Målet är en bättre livskvalitet, en meningsfull fritid och en välfungerande vardag.

 

Terapin genomförs smidigt på mottagningen, hemma hos klienten eller någon annanstans i klientens vardagsmiljö. För oss är det viktigt att klienten känner sig accepterad och känner att han eller hon får sin röst hörd. Vi bemöter varje klient som individ och som expert på sitt eget liv. Utöver aktiviteterna som genomförs under terapin ligger fokus också på terapirelationen och växelverkan mellan terapeuten och klienten, som bär genom hela terapin.

 

Lär känna terapeuterna

Antti

Pollari

ergoterapeut (YH) socionom (YH)

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Anni

Rantio

ergoterapeut (YH) utbildad i Bobathkonceptet för vuxna Specialist of Neurological Rehabilitation

Mina språkkunskaper

finska, svenska, engelska

Janette

Väisänen

ergoterapeut (YH)

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Jenni

Varonen

ergoterapeut (YH)

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Kaisa

Viita

Tonus verksamhetsansvariga fysioterapeut (YH) ergoterapeut (YH) NDT/Bobath NDT/Bobath baby

Mina språkkunskaper

finska, engelska, svenska

Språk