FPA:s rehabilitering

Rehabilitering anordnas av FPA

Vi genomför krävande medicinsk rehabilitering individuell terapi organiserad och finansierad av FPA inom sjukgymnastik, arbetsterapi och logopedi. Våra terapeuter har ett giltigt avtal med FPA för att tillhandahålla tjänster. Mer detaljerad information om terapeuterna finns i avsnittet Våra terapeuter.

Vi implementerar terapi i mottagning, hem, dagis och skolbesök samt i en vardagsmiljö. Inom terapi använder vi vår mångsidiga utrustning och apparater, såsom Xcryo top kallterapiapparat, LPG sugrullningsanordning, ultraljud och NMES, TENS och mikroströmsanordningar. Dessutom har vi löpband, motionscykel, skidåkare och gymutrustning.

Du kan fråga våra terapeuter direkt eller från Tonus telefonnummer om gratis klientplatser 09 8811 940 eller mail posti@tonus.fi.

Assistans och ledarhundar är tillåtna i våra lokaler. Det finns inga andra djur i våra lokaler.

FPA-terapipriser i receptionen: fysioterapi i 45 minuter från 66,95€ och 60 minuter från 83,69€. Ergoterapi i receptionen från 81,95€ för 45 minuter och 102,44€ för 60 minuter. Talterapi i receptionen i 45 minuter 135€ och 60 minuter 168,75€. Hembesöksersättning +50 %.

Läs mer om FPA:s webbplats på www.kela.fi Mer information om rehabilitering och handikappstöd kan du begära på servicenumret 020 692 205

Språk