Fysioterapi

Allmänt om fysioterapi

Vad är fysioterapi?

Fysioterapins specialområden är hälsa, rörelse, ett aktivt liv och funktionsförmåga. Centrala metoder i fysioterapi är handledning och rådgivning som främjar hälsan och funktionsförmågan, terapeutiska övningar, manuell och fysikalisk terapi samt hjälpmedelstjänster. Fysioterapi genomförs målinriktat i samarbete med klienten och klinetens näromgivning och vårdkontakt.

Varför fysioterapi?

Fysioterapitjänsterna är avsedda för situationer där rörelse- och funktionsförmågan blivit nedsatt på grund av smärta, sjukdom, skada, åldrande, en funktionsstörning eller miljöfaktorer. Fysioterapin har som mål att förbättra funktionsförmågan och stärka möjligheterna till deltagande i människans egen vardagsmiljö. Vanliga orsaker till att man uppsöker fysioterapi är en önskan om att utveckla rörelseförmågan eller hot om att mista den. Fysioterapeuten kan ge råd om valet av yrkesmänniskor som stödjer rehabiliteringen och utnyttja sina nätverk för att klienten ska hitta bästa möjliga hjälp.

Vår kompetens

Våra fysioterapeuter har specialkompetens om alla åldersgrupper. Alla våra terapeuter har starka specifika kompetensområden och det är lätt att hitta rätt expertis bland dem. Våra klienter kan vara babyn, barn, unga, vuxna eller äldre. Vi är en godkänd serviceproducent hos FPA för krävande medicinsk rehabilitering och vid HUS.

Våra kompetensområden är bland annat NDT Bobath-terapi, neurologisk fysioterapi, fysioterapi vid sjukdomar i rörelseorganen, idrottsskador, rehabilitering efter operation samt bassängterapi.

Tonus moderna lokaler och redskap som är avsedda för mångsidig rehabilitering gör träningen motiverande och resultatrik.

Hur hittar du oss?

Vårt verksamhetsområde omfattar Esbo, Helsingfors, Kyrkslätt, Grankulla, Vanda, Sjundeå, Ingå, Lojo, Nurmijärvi och Vichtis. Vår mottagning finns i Olars i Esbo, nära Västmetron och Iso Omena. Terapin bekostas i de flesta fallen av städer, kommuner, HUS, FPA och försäkringsbolag. Vi tar även emot klienter som bekostar sin terapi privat.

Vi tillhandahåller terapi i Tonus lokaler, på hembesök, på daghem och skolor och i klientens andra vardagsmiljöer.

 

Kontakta oss eller be om mer information

Språk