Fysioterapi för vuxna

Fysioterapin för vuxna syftar till att återställa eller utveckla funktionsförmågan i förhållande till de krav som finns i vardagen. Målet kan vara att återställa arbetsförmågan eller rehabilitera skador som begränsar hobbyer och fritidsaktiviteter. Det viktigaste målet är att hitta en målsättning klienten själv upplever som viktig och som klienten strävar efter i samarbetet med terapeuten och genom självständig träning.

 

Klienten kan till exempel behöva rehabilitering efter en operation eller på grund av ett akut trauma, sensoriska skador eller idrottsskador. Rehabiliteringsprocessen kan vara långvarig och pågå flera år eller endast bestå av ett par konsultationsmöten för att utveckla situationen. Det individuella tillvägagångssättet i rehabiliteringen syns i valet av lämpliga redskap och metoder och i utnyttjandet av vetenskapliga kunskaper för att uppnå det bästa möjliga slutresultatet. Fysioterapin kan genomföras på mottagningen eller i klientens vardagsmiljö (hemma, på arbetsplatsen, vid läroanstalten eller t.ex. på gymmet).

Lär känna terapeuterna

Petri

Heinäheimo

fysioterapeut (YH)

Mina språkkunskaper

finska, svenska

Stina

Henriksson

fysioterapeut (YH) NDT/Bobath NDT/Bobath baby

Mina språkkunskaper

svenska, finska, engelska

Seppo

Huhtala

fysioterapeut NDT/Bobath

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Henna

Martikainen-Salonen

fysioterapeut (YH) NDT/Bobath

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Helena

Pippingsköld-Ukkola

fysioterapeut (YH) NDT/Bobath

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Jarmo

Ruskela

fysioterapeut NDT/Bobath

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Jenna

Salenius

fysioterapeut (YH) NDT/Bobath

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Kaisa

Viita

Tonus verksamhetsansvariga fysioterapeut (YH) ergoterapeut (YH) NDT/Bobath NDT/Bobath baby

Mina språkkunskaper

finska, engelska, svenska

Språk