Aikuisten fysioterapia

Fysioterapia aikuisille tähtää toimintakyvyn palauttamiseen tai kehittämiseen suhteessa arjen vaatimuksiin. Tavoitteena voi olla työkyvyn palauttaminen, harrasteisiin ja vapaa-ajan toimintaa rajoittavien vammojen kuntoutus. Tärkeintä tavoitteiden kannalta on löytää asiakkaalle itselleen merkityksellinen tavoite, jota kohti terapeutin kanssa tähdätään yhdessä ja itsenäisesti harjoitellen.

Asiakkaan tarpeena voi esimerkiksi olla leikkauksesta kuntoutuminen, äkillisestä traumasta johtuva kuntoutumisen tarve, aistivammat tai liikuntavamma. Kuntoutusprosessi voi olla pitkä vuosia kestävä tai vain muutaman kerran konsultaatio. Yksilöllisyys kuntoutuksessa näkyy sopivien välineiden ja menetelmien valinnassa sekä tutkitun tiedon hyödyntämisessä kohti parasta mahdollista lopputulosta. Fysioterapia voidaan toteuttaa vastaanottotiloissa tai asiakkaan arkiympäristössä (kotona, työpaikalla, opiskelupaikassa tai esim. kuntosalilla).

Tutustu terapeutteihin

Petri

Heinäheimo

fysioterapeutti (AMK)

Stina

Henriksson

fysioterapeutti (AMK) NDT/Bobath NDT/Bobath Vauvat

Seppo

Huhtala

fysioterapeutti NDT/Bobath

Henna

Martikainen-Salonen

fysioterapeutti (AMK) NDT/Bobath

Helena

Pippingsköld-Ukkola

fysioterapeutti (YAMK) NDT/Bobath

Jarmo

Ruskela

fysioterapeutti NDT/Bobath

Jenna

Salenius

fysioterapeutti (AMK) NDT/Bobath

Kaisa

Viita

Tonuksen toiminnasta vastaava fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), NDT/Bobath, NDT/Bobath Vauvat, Psykofyysinen lähestymistapa

Kielet