Aikuisten fysioterapia

Aikuisten fysioterapia

Fysioterapia aikuisille, tähtää toimintakyvyn palauttamiseen tai kehittämiseen suhteessa arjen vaatimuksiin. Tavoitteena voi olla työkyvyn palauttaminen, harrasteisiin ja vapaa-ajan toimintaa rajoittavien vammojen kuntoutus. Tärkeintä tavoitteiden kannalta on löytää asiakkaalle itselleen merkityksellinen tavoite, jota kohti terapeutin kanssa tähdätään yhdessä ja itsenäisesti harjoitellen.

Asiakkaan tarpeena voi esimerkiksi olla leikkauksesta kuntoutuminen, äkillisestä traumasta johtuva kuntoutumisen tarve, aistivammat tai liikuntavamma. Kuntoutusprosessi voi olla pitkä vuosia kestävä tai vain muutaman kerran konsultaatio tilanteen kehittämiseksi. Yksilöllisyys kuntoutuksessa näkyy sopivien välineiden ja menetelmien valinnassa sekä tutkitun tiedon hyödyntämisessä kohti parasta mahdollista lopputulosta. Fysioterapia voidaan toteuttaa vastaanottotiloissa tai asiakkaan arkiympäristössä (kotona, työpaikalla, opiskelupaikassa tai esim. kuntosalilla).

Tutustu terapeutteihin

fysioterapeutti (AMK)
NDT/ Bobath -terapeutti

p. 044 526 2741
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

fysioterapeutti (AMK)
NDT/ Bobath -terapeutti

p. 041 504 1886
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

fysioterapeutti (AMK)
NDT/ Bobath -terapeutti

p. 0400 854 830
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

fysioterapeutti (AMK)
p. 040 149 4626
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

fysioterapeutti
NDT/Bobath-terapeutti

p. 040 5748323
kielet: suomi, englanti


Tutustu terapeuttiin

fysioterapeutti (AMK)
p. 050 3080757
kielet: suomi, englantiTutustu terapeuttiin

fysioterapeutti (AMK)
NDT/ Bobath -terapeutti

p. 050 3259561
kielet: ruotsi, suomi, englanti


Tutustu terapeuttiin