Aikuisten fysioterapia

Aikuisten fysioterapia

Fysioterapia aikuisille tähtää toimintakyvyn palauttamiseen tai kehittämiseen suhteessa arjen vaatimuksiin. Tavoitteena voi olla työkyvyn palauttaminen, harrasteisiin ja vapaa-ajan toimintaa rajoittavien vammojen kuntoutus. Tärkeintä tavoitteiden kannalta on löytää asiakkaalle itselleen merkityksellinen tavoite, jota kohti terapeutin kanssa tähdätään yhdessä ja itsenäisesti harjoitellen.

Asiakkaan tarpeena voi esimerkiksi olla leikkauksesta kuntoutuminen, äkillisestä traumasta johtuva kuntoutumisen tarve, aistivammat tai liikuntavamma. Kuntoutusprosessi voi olla pitkä vuosia kestävä tai vain muutaman kerran konsultaatio. Yksilöllisyys kuntoutuksessa näkyy sopivien välineiden ja menetelmien valinnassa sekä tutkitun tiedon hyödyntämisessä kohti parasta mahdollista lopputulosta. Fysioterapia voidaan toteuttaa vastaanottotiloissa tai asiakkaan arkiympäristössä (kotona, työpaikalla, opiskelupaikassa tai esim. kuntosalilla).

Tutustu terapeutteihin

fysioterapeutti (AMK)
p. 044 079 7958
kielet: suomi, englantiTutustu terapeuttiin

fysioterapeutti (AMK)
NDT/Bobath
NDT/Bobath Vauvat

p. 050 325 9561
kielet: ruotsi, suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

fysioterapeutti
NDT/Bobath

p. 040 574 8323
kielet: suomi, englanti


Tutustu terapeuttiin

fysioterapeutti (AMK)
NDT/Bobath

p. 041 504 1886
kielet: suomi, englantiTutustu terapeuttiin

fysioterapeutti (YAMK)
NDT/Bobath

p. 044 526 2741
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

fysioterapeutti
NDT/Bobath

p. 040 085 4830
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

fysioterapeutti (AMK)
NDT/Bobath koulutettava, valmistuminen vuonna 2023.
p. 040 149 4626
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin
Kaisa Kolehmainen

Tonuksen toiminnasta vastaava
fysioterapeutti (AMK)
toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath
NDT/Bobath Vauvat
Psykofyysinen lähestymistapa

p. 050 338 8977
kielet: suomi, englanti, ruotsi

Tutustu terapeuttiin