PALVELUT JA TOIMITILAT ESPOOSSA

Hienomotoriikkaa, käden toimintoja ja liikkeiden sujuvuutta harjoitellaan esimerkiksi kynätehtävinä pöydän ääressä. Terapiakerta voidaan suunnitella yhdessä piirtämistä tai kuvia apuna käyttäen.

Sensorinen integraatio

Sensorisen integraation teoriaan perustuva terapia toteutetaan aistirikastetussa terapiatilassa

Lapsi ja kävelymatto

Eri-ikäiset asiakkaat voivat käyttää esimerkiksi kävelymattoa terapeutin ohjauksessa.

Motivoiva harjoittelu

Haluamme tehdä harjoittelusta mieluista ja motivoivaa. Uusi elämys tuo iloa elämään.

Pallomeri

Pallomeri on lasten terapian ikisuosikki. Se on monipuolinen terapiaväline, jonka avulla voidaan harjoitella esimerkiksi aistisäätelyä, oman kehon hahmottamista ja motorista suunnittelua.

Varhaisterapiassa voimme harjoitella ikätasoisia motorisia taitoja. Motoriikkaneuvola tarjoaa tukea ja ohjausta vanhemmille.

Vuorovaikutus

Asiakkaan ja terapeutin välinen luottamuksellinen vuorovaikutus vie pitkälle.

Pienen lapsen sensomotorinen kehitys

Pienen lapsen sensomotorinen kehitys etenee leikin kautta. Konttaamisen vuorotahtinen liike harjoittaa muun muassa aivopuoliskojen yhteistyötä.

Lapsi seisoo tukea vasten

Kun lapsi osaa nousta tukea vasten seisomaan, voidaan lattiatasolle laskeutumista harjoitella houkuttelemalla lasta kyykistymään lelujen avulla.

Kuntosaliharjoittelu

Kuntosaliharjoittelu on turvallista aloittaa fysioterapeutin ohjauksessa.

Liikuntavälineet

Osa terapeutin tarvitsemasta välineistöstä kulkee kätevästi mukana koti-, päiväkoti- ja koulukäynneillä.

Cryo-huippukylmähoito

XCRYO -huippukylmähoito auttaa erilaisiin kiputiloihin ja vauhdittaa palautumista urheilusuorituksen jälkeen. Kylmähoito aiheuttaa hoidettavalle alueelle thermoshokin, jonka jälkeen keho alkaa tuottaa runsaasti hyvinvointia lisääviä hormoneja ja entsyymejä.

Fysioterapeutti

Asiakkaan toimintakykyä tukiessaan fysioterapeutti hyödyntää erilaisia manuaalisia taitoja.

Tynnyri on hauska harjoitusväline

Monipuoliset ja laadukkaat terapiavälineet innostavat eri-ikäisiä lapsia kehittämään mielikuvitusta, sensomotoriikkaa ja leikkitaitoja.

Puheterapia

Puheterapiassa lautapelit ovat oiva tapa harjoitella vuorovaikutustaitoja, käsitteitä ja valintojen tekemistä.

Tasapainoilua

Lapsen on mukavaa harjoitella esim. tasapaino- ja liikkumistaitoja innostavassa ympäristössä tutun terapeutin/turvallisen aikuisen kanssa.

Terapiavälineet ja lapsi

Erilaisten terapiavälineiden avulla voidaan tukea ja vahvistaa mm. motorisen suunnittelun ja kehon hahmottamisen taitoja.

Luovuus

Oletpa lapsi, nuori tai aikuinen – Ateljeessa voit päästää luovuutesi valloilleen! Hienomotorisia taitoja vahvistamalla tuetaan eri-ikäisten ihmisten aktiivisempaa osallistumista mm. arjen toimintoihin.

Kuntosali

Tilava kuntosalimme ja monipuoliset välineet mahdollistavat tuloksellisen harjoittelun. Salistamme löytyy lääkinnällisen harjoitteluterapian (LHT) välineistöä. 

Pitkäjänteinen kuntoutus

Sopiva haastetaso motivoi pitkäjänteiseen kuntoutukseen.

Omatoimisen harjoittelun ohjaus

Omatoimisen harjoittelun ohjaus on tärkeä osa kuntoutusta.

PALVELUT JA TOIMITILAT HELSINGISSÄ

Maissilaatikot leluineen tarjoavat monenlaisia tuntoaistimuksia ja edistävät esimerkiksi käden otteiden kehittymiselle tärkeää tuntoerottelua. Leikin lomassa tärkeät sensomotoriset valmiudet kehittyvät kuin huomaamatta.

Värikkäät ja kutsuvat materiaalit innostavat luomaan uutta ja samalla kehittämään sorminäppäryyttä.

Aistirikastettu tila tarjoaa puitteet monenlaisiin leikkeihin, jotka kehittävät sensomotorisisa valmiuksia ja liikkumistaitoja. Tilat muuntuvat jokaisen asiakkaan tarpeisiin ja eri leikkeihin joustavasti.