Yleistä puheterapiasta

Terapiatalo Tonuksessa annettava kuntoutus perustuu vankkaan ammattitaitoon ja kokemukseen sekä jatkuvaan kouluttautumiseen. Kuntoutuksessa huomioidaan asiakkaan yksilölliset tarpeet. Tonuksen moniammatillisuus luo mahdollisuudet tiimityölle sekä konsultaatiolle tarvittaessa.

Tonuksen toimitilat luovat miellyttävän ja toimivan ympäristön vastaanotolla toteutuvalle kuntoutukselle. Terapiaa annetaan myös joustavasti asiakkaan arkiympäristössä (kotona, päivähoidossa tai koulussa). Terapia suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja lähi-ihmisten kanssa. Terapiamenetelmät ja -välineet valitaan niin, että ne sopivat asiakkaalle, pitävät yllä motivaatiota ja tukevat tavoitteiden saavuttamista.

Puheterapia-asiakkaina ovat pääsääntöisesti lapset ja nuoret. Terapian avulla voidaan tukea asiakkaan kommunikaatiotaitojen sekä syömistaitojen kehittymistä. Oikea-aikaisella puheterapialla ja sopivien kuntoutusmenetelmien avulla voidaan auttaa asiakkaan kehitystä, ennaltaehkäistä haittoja sekä lieventää häiriöiden aiheuttamia haasteita arjessa.

Puheterapiassa käytetään hyväksitodettuja kuntoutusmenetelmiä. Kuntoutusmenetelmien kirjo on laaja ja vaihtelee häiriökohtaisesti. Lähtökohtana on, että terapiassa huomioidaan asiakkaan persoonallisuus sekä toimintakyky ja valitaan juuri hänelle sopivat terapiamenetelmät ja välineet. Yksilöllisen terapian lisäksi puheterapiassa painottuvat moniammatillinen työskentely sekä ohjaus ja konsultointi. Puheterapiassa korostuu vanhempien ja lähi-ihmisten ohjaaminen. Yhteistyön avulla varmistetaan puheterapiassa harjoiteltavien asioiden siirtyminen arkeen.

Ota yhteyttä tai kysy lisää