Puheterapia

Yleistä puheterapiasta

Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä. Terapian avulla voidaan tukea myös syömistaitojen kehittymistä. Puheterapia-asiakkaina ovat pääsääntöisesti lapset ja nuoret. Oikea-aikaisella puheterapialla ja sopivien kuntoutusmenetelmien avulla voidaan auttaa ja tukea asiakkaan kehitystä, ennaltaehkäistä haittoja sekä lieventää häiriöiden aiheuttamia haasteita arjessa (kotona, päivähoidossa ja koulussa).

Puheterapiassa käytetään hyväksitodettuja kuntoutusmenetelmiä. Kuntoutusmenetelmien kirjo on laaja ja vaihtelee häiriökohtaisesti. Lähtökohtana on, että terapiassa huomioidaan asiakkaan persoonallisuus sekä toimintakyky ja valitaan juuri hänelle sopivat terapiamenetelmät ja välineet. Yksilöllisen terapian lisäksi puheterapiassa painottuvat moniammatillinen työskentely sekä ohjaus ja konsultointi. Puheterapiassa korostuu vanhempien ja lähi-ihmisten ohjaaminen. Yhteistyön avulla varmistetaan puheterapiassa harjoiteltavien asioiden siirtyminen arkeen.

Toiminta-alueena puheterapiassa on pääkaupunkiseutu. Puheterapiaa toteutetaan koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä sekä vastaanotolla. Vastaanotot sijaitsevat Helsingissä Tilkassa ja Espoossa Olarissa. Terapian maksajatahoina toimivat Kela, kaupungit, HUS ja vakuutusyhtiöt. Otamme vastaan myös itsemaksavia asiakkaita.

Ota yhteyttä tai kysy lisää

Kielet