Puheen ja kielen kuntoutus

Puheterapiassa voidaan harjoittaa puhe- ja oraalimotoriikkaa selkeämmän puheilmaisun saavuttamiseksi. Laaja-alaisempaa tukea ja terapiaa tarvitaan jos puheenkehitys on viiveistä tai poikkeavaa tai jos kyseessä on kielellinen erityishäiriö.

Tutustu terapeutteihin

Marika

Forssell

puheterapeutti, FM NDT/Bobath

Kielet