Marika Forssell

Marika

Forssell

Yhteystietoni

Minusta tuli isona

Puheterapeutti, FM vuonna 1991

Erityistaitoni

Eniten kokemusta minulla on kehitysvammaisten sekä liikunta- ja monivammaisten lasten ja nuorten terapiasta. Perheiden ja lähipiirin kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa työtäni. Työssäni tuen laaja-alaisesti puheen, kielen ja kommunikaatiotaitojen kehittymistä. Työhöni sisältyy myös puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen kokeilu ja ohjaaminen. Syömisen häiriöt ja syömisen ohjaaminen kuuluvat myös osaamisalueeseeni. Tärkeimpiä koulutuksiani, joita hyödynnän työssäni ovat NDT/Bobath, NDT/Bobath (Speech Praktikum), orofakiaalisen regulaatioterapian koulutus (Castillo-Morales), OPT (Oral Placement Therapy) -koulutukset sekä Perhe- ja verkostotyön koulutus. Lisäksi olen käynyt useita koulutuksia liittyen lasten syömishäiriöihin.

Kielitaitoni

Suomi ja englanti, AAC-keinot sekä tukiviittomat, kuvakommunikaatio ja tekniset kommunikoinnin apuvälineet.

Minulle on tärkeää työskentelyssäni kokonaisvaltainen ja joustava toimintatapa. Asiakkaan ja hänen lähipiirinsä yksilöllisyyden ja voimavarojen huomioon ottaminen ohjaavat työtäni. Terapiatyössä pidän tärkeänä iloisen ja myönteisen ilmapiirin luomista.

Parasta työssäni on on se kun syntyy toimiva vuorovaikutus lapsen, perheen sekä lähipiirin kanssa ja kehitys sekä uuden oppiminen mahdollistuvat.

Vapaa-ajallani tykkään

Haluaisin oppia

Jos saisin yhden päivän olla mitä vaan, olisin

Kielet