Syömisen häiriöiden kuntoutus

Puheterapeutti voi ohjata ja tukea syömistaitojen kehittymistä. Terapia sisältää sensomotorisia ja oraalimotorisia harjoitteita sekä oikeiden syöttämistekniikoiden ja syömisasentojen ohjausta. Terapiassa panostetaan myös myönteisen ilmapiirin ja toimivan vuorovaikutussuhteen syntymiseen vanhemman ja lapsen välillä. Vanhempien ja lähi-ihmisten ohjaaminen on keskeistä syömishäiriöiden kuntoutuksessa.

Tutustu terapeutteihin

Marika

Forssell

puheterapeutti, FM NDT/Bobath

Kielet