Rehabilitering vid ätstörningar

Talterapeuten kan handleda och stödja utvecklingen av ätfärdigheterna. I terapin används sensomotoriska och oralmotoriska övningar och ges handledning i rätt matningstekniker och ätställningar. I terapin ingår även arbete med att skapa en positiv atmosfär och fungerande växelverkan mellan föräldern och barnet. Handledning av föräldrarna och närstående är en central del av rehabiliteringen vid ätstörningar.

Lär känna terapeuterna

Marika

Forssell

talterapeut, FM NDT/Bobath

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Språk