Kommunikaatio ja vuorovaikutustaidot

Terapialla ja ohjauksella voidaan tukea laaja-alaisesti kaiken ikäisten, myös pienten ja hyvin varhaisessa kehitysvaiheessa olevien lasten, kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

Tutustu terapeutteihin

Marika

Forssell

puheterapeutti, FM NDT/Bobath

Kielet